Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostawę środków czystości i odświeżaczy na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Nowogródzkiej 5/1 w 2023 roku.