Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku. Dyrektorowi podlegają: Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy, Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii (ul. Włókiennicza 7), telefon zaufania, radca prawny, Starszy specjalista na samodzielnym stanowisku ds. organizacyjno-kadrowych, dział żywieniowy. Zastępcy Dyrektora podlegają Świetlice i Stołówki dla Dorosłych (ul. Nowogródzka 5/1 i ul. Narewska 5), Świetlica dla Dzieci (ul. Nowogródzka 5/1), Świetlica Dziennego Pobytu dla Dzieci (ul. Barszczańska 18). Głównemu Księgowemu podlega dział księgowości.