Osoby dorosłe

Osoby dorosłe

Osoby dorosłe – samotne, emeryci i renciści, będące w trudnej sytuacji życiowej mogą uzyskać opiekę i wsparcie w dwóch punktach na terenie miasta, tj. przy ul. Nowogródzkiej 5/1 i Narewskiej 5.

Osoby te mają zapewniony kontakt ze środowiskiem społecznym, pomoc w załatwianiu spraw życia codziennego, usprawnienie, aktywizację oraz organizację czasu wolnego.

W ramach prowadzonej działalności Dzienny Dom Pomocy Społecznej zapewnia swoim podopiecznym posiłek – obiad, składający się z zupy, drugiego dania, kompotu i pieczywa.
Osoby dorosłe mogą korzystać z zajęć:

  • usprawniających
  • umuzykalniających
  • plastycznych
  • robótek ręcznych
  • czytelniczych

Ponadto organizowane są prelekcje i pogadanki, wieczorki taneczne i spotkania okolicznościowe, wyjazdy na grzyby i jagody, a także wycieczki.

DDPS zapewnia opiekę osobom dorosłym w godzinach 8:00 – 16:00.

Posiłki

Posiłki wydawane są codziennie oprócz niedziel i świąt, w godzinach 11:30 – 15:00 :

  • przy ul. Nowogródzkiej 5/1,
  • przy ul. Narewskiej 5,
  • dowożone są do domów osób obłożnie chorych.
Wpłaty za obiady należy dokonywać do 20 następnego miesiąca – nr konta:
Bank Pekao SA
67 1240 1154 1111 0010 3579 6247.

W tytule przelewu wpisać: imię i nazwisko osoby za którą wnoszona jest opłata i za jaki okres (miesiąc).
Dziękujemy!