Placówki DDPS

Realizację zadań statutowych zapewniają, należące do Dziennego Domu Pomocy Społecznej, cztery punkty na terenie miasta. Przy DDPS działa również telefon zaufania oraz Stowarzyszenie „Pokolenia Razem”.

Feature Box Image

Osoby dorosłe

ul. Nowogródzka 5/1
ul. Narewska 5
Feature Box Image

Świetlica dla Dzieci

ul. Nowogródzka 5/1

O nas

  • Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku (DDPS) jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu lokalnym, powołanym do świadczenia usług na rzecz osób dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, samotnych, emerytów i rencistów, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a także dzieci i młodzieży zaniedbanych wychowawczo, ze środowisk dysfunkcyjnych.
  • Do zadań statutowych DDPS należy w szczególności stworzenie odpowiednich warunków do wielogodzinnego przebywania w placówce, tj. zapewnienie co najmniej jednego posiłku dziennie, organizowanie terapii zajęciowej, zajęć rekreacyjnych i kulturalno–oświatowych oraz ćwiczeń usprawniających.
Digital StillCamera
Masz pytania? Zadzwoń!
+48 85 675 03 87

Co oferujemy

Najnowsze wpisy

Poniżej możesz zobaczyć nasze najnowsze wpisy oraz informacje ze wszystkich placówek.