Radosnej Wielkanocy !

Czas wielkanocny, czas radości

Niech w sercach wiara, nadzieja i miłość gości.

Niech to będzie czas uroczy

Życzymy wszystkim radosnej

Wielkiej Nocy !