Świetlica Dziennego Pobytu dla Dzieci

Informacje

Świetlica Dziennego Pobytu dla Dzieci powstała w kwietniu 1998 roku. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku 5-15 lat, z rodzin dysfunkcyjnych, w których istnieje problem alkoholowy jednego lub obojga rodziców.

Świetlica, pełniąc funkcję opiekuńczą i wychowawczą w stosunku do swoich podopiecznych, realizuje swoje zadania poprzez:

 • zminimalizowanie destrukcyjnego wpływu środowiska
 • zwracanie uwagi na nowe, pozytywne wzorce osobowości
 • kształtowanie umiejętności pomagania innym oraz asertywności
 • nauczanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z problemami życia codziennego
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i szkolnych
 • organizowanie czasu wolnego zgodnie z potrzebami rozwojowymi dziecka

Cele

Ukształtowanie pozytywnych postaw wobec siebie samego i wobec otaczającej rzeczywistości
Nauczenie konstruktywnego radzenia sobie z problemami życiowymi
Rozwiązywania konfliktów międzyludzkich oraz właściwego spędzania wolnego czasu

Formy pracy prowadzone w świetlicy

 • zajęcia socjoterapeutyczne
 • zajęcia z arteterapii
 • kółko teatralne
 • zajęcia artystyczne
 • zajęcia z kultury żywego słowa
 • zajęcia sprawnych rąk
 • zajęcia czytelnicze
 • zajęcia taneczno-muzyczne
 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia kulinarne
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia logopedyczne

Realizację zadań zapewnia fachowa, wykwalifikowana kadra pedagogiczna, przygotowana do pracy z dziećmi z rodzin alkoholowych.

Godziny otwarcia

 • 9:00 - 17:00

  Poniedziałek - Piątek

 • 8:00 - 16:00

  Soboty

Pobyt dziecka jest dobrowolny i nieodpłatny

Wymagana jest jedynie odpowiednia opinia wydana przez pedagoga szkolnego lub pracownika socjalnego – w przypadku dzieci z rodzin korzystających ze świadczeń MOPR.