Stowarzyszenie „Pokolenia Razem”

Działalność Stowarzyszenia

Działalność Stowarzyszenia
Kliknij na kolejne koła aby poznać działalność stowarzyszenia „Pokolenia Razem”
Wspieranie wszystkich zadań statutowych Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku ul. Nowogródzka 5/1, 15-489 Białystok.
Pozyskiwanie środków finansowych na szkolenia dla pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku w celu lepszej jakości świadczonych usług dla podopiecznych.

Prowadzenie i wspieranie szeroko pojętej pomocy społecznej.

Świadczenie usług społecznych w społeczności lokalnej.

Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w regionie.

Rehabilitacja i aktywizacja sportowa osób niepełnosprawnych.

Tworzenie możliwości turystycznych i kulturalnych dla seniorów i dzieci.
Krzewienie idei wolontariatu.
Organizowanie spotkań kulturalno-naukowych dla osób starszych i dzieci.

Wesprzyj Stowarzyszenie

Jeśli chcesz nam pomóc w realizacji powyższych zadań, prosimy o darowizny na konto z tytułem wpłaty „darowizna na cele statutowe”. Możesz ją odpisać od podatku do 6% dochodów za rok.
Numer konta

41 1600 1462 1821 6692 6000 0001