Pierwszy dzień wiosny

Zbliżenie na grupkę 15 osób na tle drewnianej altanki.

21 marca podopieczni świetlic z ul. Narewskiej i ul. Nowogródzkiej

witają wiosnę.

W Supraślu topią Marzannę,

 wykonaną samodzielnie z naturalnych elementów i kolorowej bibuły.

Seniorom towarzyszą praktykantki – studentki Wydziału Nauk o Edukacji z UwB.

 Na moście nad rzeką Supraśl grupa wykonuje pamiątkowe zdjęcia z Marzanną.

Jest też czas na odpoczynek i spacer wzdłuż rzeki Supraśl Bulwarami Wiktora Wołkowa.

Pobyt na świeżym powietrzu zakończono wizytą w restauracji Supraśl.

Przyszła pora niesłychana,

mroźna zima jest żegnana.

Bo na wiosnę przyszła pora,

grube ciuchy dać do wora.

Kwiatki, płatki, ciepłe słońce

mnóstwo roślin znów na łące.

Na tle budynku widać uczestników wycieczki idących w lewą stronę.

Trzy panie seniorki pozują z Marzanną.

Grupa seniorów i praktykantek pozuje do pamiątkowego zdjęcia z Marzanną na moście nad rzeką Supraśl. Większość osób stoi, trzy przykucnęły w pierwszym rzędzie. W tle widać drzewa.

Seniorka przechylająca Marzannę nad poręczą mostu.

Kukła Marzanny płynie rzeką Supraśl.

Grupa 15 osób na obudowanym, drewnianym pomoście na tle altanki.

Zbliżenie na cztery osoby

Odpoczynek na ławkach przy Bulwarach Wiktora Wołkowa

Spacer grupy osób wzdłuż rzeki Supraśl Bulwarami Wiktora Wołkowa.

Seniorzy siedzą przy stolikach w oczekiwaniu na pyzy w restauracji Supraśl.

 

Opis obrazków

1. Zbliżenie na grupkę piętnastu osób na tle drewnianej altanki.

2. Na tle budynku widać uczestników wycieczki idących w lewą stronę.

3. Trzy panie seniorki pozują z Marzanną.

4. Grupa seniorów i praktykantek pozuje do pamiątkowego zdjęcia z Marzanną na moście nad rzeką Supraśl. Większość osób stoi, trzy przykucnęły w pierwszym rzędzie. W tle widać drzewa.

5. Seniorka przechylająca Marzannę nad poręczą mostu.

6. Kukła Marzanny płynie rzeką Supraśl.

7. Grupa 15 osób na obudowanym, drewnianym pomoście na tle altanki.

8. Zbliżenie na cztery osoby.

9. Odpoczynek na ławkach przy Bulwarach Wiktora Wołkowa.

10. Spacer grupy osób wzdłuż rzeki Supraśl Bulwarami Wiktora Wołkowa.

11. Seniorzy siedzą przy stolikach w oczekiwaniu na pyzy w restauracji Supraśl.