Projekt „Pokolenia integrujemy – tradycje Podlasia poznajemy”

plakat informujący o projekcie
„Pokolenia integrujemy – tradycje Podlasia poznajemy”
to tytuł projektu, który otrzymał dofinansowanie
w konkursie na wsparcie inicjatyw lokalnych Podlaskie Lokalnie.
Działania, które zostaną zrealizowane to:
– jednodniowa wycieczka do Czarnej Wsi Kościelnej,
– warsztaty tradycyjnego kiszenia warzyw,
– warsztaty garncarskie.
Projekt będzie obejmował podopiecznych
Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku:
seniorów, dzieci i młodzież.