Udział dzieci w projekcie „Pokolenia integrujemy – tradycje Podlasia poznajemy” Stowarzyszenia Pokolenia Razem

plakat informujący o projekcie
„Pokolenia integrujemy – tradycje Podlasia poznajemy”, to tytuł projektu, który otrzymał dofinansowanie w konkursie na wsparcie inicjatyw lokalnych Podlaskie  Lokalnie.

Stowarzyszenie Pokolenia Razem działające przy DDPS zaprosiło naszych podopiecznych do udziału w wycieczce do Czarnej Wsi Kościelnej, warsztatach tradycyjnego kiszenia warzyw oraz warsztatach garncarskich.

14 października br., w dzień wolny od zajęć szkolnych, dziesięcioro chętnych dzieci ze świetlicy wyjedzie na cały dzień, aby ciekawie spędzić czas.