Projekt „Pokolenia integrujemy – tradycje Podlasia poznajemy”

plakat informujący o projekcie
„Pokolenia integrujemy – tradycje Podlasia poznajemy”, to tytuł projektu, który otrzymał dofinansowanie w konkursie na wsparcie inicjatyw lokalnych
Podlaskie  Lokalnie.
Działania, które zostaną zrealizowane to:
– jednodniowa wycieczka do Czarnej Wsi Kościelnej,
– warsztaty tradycyjnego kiszenia warzyw
– warsztaty garncarskie
Projekt będzie obejmował podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku,
seniorów,
dzieci
i młodzież.