Inicjatywa: Pokolenia integrujemy – tradycje Podlasia poznajemy.

Miło nam poinformować, że nasze Stowarzyszenie Pokolenia Razem
przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej,
otrzymało dofinansowanie w kwocie 5000 zł na realizację inicjatywy
pt. „Pokolenia integrujemy – tradycje Podlasia poznajemy”.

Inicjatywa dofinansowana w ramach projektu
„Podlaskie Lokalnie NOWEFIO 2021-23”
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO
na lata 2021-2030.
Planujemy wspólny wyjazd podopiecznych DDPS w Białymstoku:
dzieci, młodzieży, seniorów – na wycieczkę do Czarnej Wsi Kościelnej,
na warsztaty tradycyjnego kiszenia warzyw oraz warsztaty garncarskie.