Wznowienie zajęć

bałwanek

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii, informujemy iż wznawiamy działalność świetlicy.

Zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych do kontaktu telefonicznego a dzieci do świetlicy.

Czekamy na Was !