Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Nowogródzkiej 5/1 w 2024.

Identyfikator postępowania ocds-148610-ed5696ed-8393-11ee-9aa3-96d3b4440790

Adres strony: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023%2FBZP%2000494785%2F01