Wspomnień czar

wspominamy wycieczki

Oglądamy zdjęcia z wycieczek.
Wspominamy wspólnie spędzony czas.

oglądamy zdjęcia

wspominamy

Wpisujemy imiona na listkach zrobionych z kartek papieru.
Tworzymy jesienne drzewko.

piszemy imiona na listkach

praca plastyczna drzewko jesienne

rozmawiamy

rozmawiamy

pozdrawiamy

Wspólne wspomnienia i zabawę – to lubimy.