Zajęcia edukacyjne, ognisko i zabawa. Projekt „JESTEŚMY EKOEKSPERTAMI”

Dzięki staraniom Stowarzyszenia Pokolenia Razem przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku nasi podopieczni kolejny raz mieli okazję wziąć udział w interesujących warsztatach.
Drugie projektowe spotkanie odbyło się w Nadleśnictwie Dojlidy i dotyczyło roli drzew w środowisku.
Dzieci poznały wiele gatunków drzew, dowiedziały się jaką rolę pełnią drzewa w naszym otoczeniu, a także nauczyły się je rozpoznawać.
Ognisko i pieczenie kiełbasek a także wspólne zabawy zakończyły wizytę w Nadleśnictwie.
Projekt pn.:  „JESTEŚMY EKOEKSPERTAMI” w ramach programu ” Małe granty ekologiczne 2023″
Projekt dofinansowany ze środków Województwa Podlaskiego.
Operator projektu: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych.