Wizyta w Papugarni

Papuga Stefan

Podopieczni ze świetlicy przy ul. Narewskiej 5
odwiedzili białostocką Papugarnię.

podopieczni cieszą się bliskością z papugami

Gdzie znajdziemy dziś Stefana?
Stefan krząta się od rana…
Nie wiesz czyja to zasługa,
Że rozmowa będzie długa?
Żona jego to pleciuga!
Plotąc tak, nawet nie mruga!
Czemu czysta już framuga?
I w łazience bledsza fuga?
Czemu z okna znikła smuga?
Stefan to? Czy też obsługa?
Może pawian co się struga?
Czyś ty Stefan jest papuga?
karmienie papug
Zapoznali się z panującymi w Papugarni zwyczajami
tych pięknych ptaków.
Obserwowali wnikliwie ich zachowania.
podziwianie zwyczajów papug
Pełna współpraca między odwiedzanymi i odwiedzającymi.
Pan Antoni zachwycony jak dziecko