Spotkanie miedzypokoleniowe w ramach podsumowania projektu p.n. „Pokolenia integrujemy – tradycje Podlasia poznajemy”.

Zapraszamy na fotorelację z międzypokoleniowego spotkania,
które odbyło się w ramach podsumowania projektu
p.n. „Pokolenia integrujemy – tradycje Podlasia poznajemy”.
To inicjatywa dofinansowana w ramach projektu
„PODLASKIE LOKALNIE NOWEFIO 2021-2023
ze środków programu –
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO
NA LATA 2021-2030.
Spotkanie seniorów i dzieci
przebiegało w atmosferze życzliwości i radości.
Było wspólne oglądanie zdjęć wykonanych podczas wycieczki
do Czarnej Wsi Kościelnej, wspólne zgadywanki,
które tematycznie dotyczyły garncarstwa i kiszenia warzyw,
zajęcia plastyczne – plastelinowe inspiracje,
a na koniec odbyła się degustacja ciast.
Seniorzy dopytywali
kiedy odbędą się kolejne podobne inicjatywy?
Niebawem przekażemy miłe wieści… Działamy…
Pani Dyrektor DDPS, Pani Prezes Stowarzyszenia, Pani Kierownik ŚDPdD
seniorzy i dzieci ze świetlicy
własnoręcznie wykonane flakoniki
prezentacja flakonika
prezentacja flakonika
prezentacja flakonika
Prace plastyczne z plasteliny
Prace plastyczne z plasteliny
Prace plastyczne z plasteliny
słodki poczęstunek
słodki poczęstunek
słodki poczęstunek