Gala Inicjatyw Lokalnych 2022

grupa realizatorów projektu Podlaskie Lokalnie
Przedstawicielki naszego stowarzyszenia Agnieszka Sołbut, Ewa Bogdan oraz Bożena Małgorzata Gawryluk uczestniczyły w uroczystej Gali Inicjatyw Lokalnych 2022.
Spotkanie realizatorów projektów było podsumowaniem zrealizowanych inicjatyw w mijającym roku w ramach projektu „PODLASKIE LOKALNIE NOWEFIO 2021-2023,
program – FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030.

Serdecznie dziękujemy za certyfikat.