Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Nowogródzkiej 5/1 w 2023.

Identyfikator postępowania ocds-148610-bf5f03f0-723d-11ed-aea3-5a7c432eaced

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000473913%2F01