Święto Niepodległości

Bukiet biało czerwony

Pani Dyrektor Urszula Styczyńska przywitała zebranych gości.

Zebrani goście

Część artystyczna przygotowana przez Panią Tereskę i podopiecznych. Nie zabrakło wzruszających wierszy i pieśni patriotycznych.

część artystyczna

część artystyczna

Podopieczni prezentują kotyliony

pieśni patriotyczne

Pan Jacek pianista

prezentacja dekoracji

dorośli śpiewają pieśni patriotyczne

opiekunowie