Podsumowanie projektu i fotorelacja ze spotkania

Projekt - podsumowanie
W ramach podsumowania projektu pn.”Pokolenia integrujemy – tradycje Podlasia poznajemy” odbyło się spotkanie uczestników wyjazdu do Czarnej Wsi Kościelnej. Spotkanie seniorów i dzieci przebiegało w atmosferze życzliwości i radości, a służyło pogłębieniu relacji obu grup. Było wspólne oglądanie zdjęć wykonanych podczas wycieczki, wspólne zgadywanki i krzyżówka, które tematycznie dotyczyły garncarstwa i kiszenia warzyw, a na koniec odbyła się degustacja ciast.
Kolejne wspólne spotkanie przed nami, planujemy zorganizować je na wiosnę.
Inicjatywa dofinansowana w ramach projektu: „PODLASKIE LOKALNIE NOWEFIO 2021-2023 ze środków programu – FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030.