Międzypokoleniowe spotkanie

Projekt - podsumowanie

W ramach podsumowania projektu
„Pokolenia integrujemy – tradycje Podlasia poznajemy”
odbyło się międzypokoleniowe spotkanie.
Seniorzy i dzieci w atmosferze radości i życzliwości wspólnie oglądali zdjęcia z wycieczki do Czarnej Wsi Kościelnej.

Atrakcją były zgadywanki oraz krzyżówka dla uczestników spotkania, dotyczące tematyki garncarstwa i kiszenia warzyw.
Uwieńczeniem spotkania
był słodki poczęstunek – ciasta z kuchni DDPS.

Kolejne wspólne spotkanie planowane jest na wiosnę. 

Spotkanie dorosłych z dziećmi

Spotkanie dorosłych z dziećmi

Oglądanie zdjęć

Słodki poczęstunek

Słodki poczęstunek

Słodki poczęstunek

Kiszonki wykonane przez dorosłych i dzieci