Nowe władze Stowarzyszenia

powitanie gości na spotkaniu
Miło nam poinformować, iż walne zebranie członków Stowarzyszenia Pokolenia Razem przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku na kolejne trzy lata działalności wybrało następujące osoby:
Agnieszka Sołbut – Prezes Zarządu
Ewa Bogdan – Wiceprezes Zarządu
Bożena Małgorzata Gawryluk – Wiceprezes Zarządu
Andrzej Czykier – Członek Zarządu
Marta Dominika Krzyżanowska – Skarbnik
Panie: Teresa Borowska, Bogusława Czemko oraz Grażyna Suchowierska nadal będą pełnić funkcję członków Komisji Rewizyjnej naszej organizacji.