Zajęcia profilaktyczne „Bezpieczne kręgi”

dzieci na tarasie stoją w kręgu

W wakacje nie tylko się bawimy. W ramach profilaktyki „Bezpieczne wakacje” przeprowadziliśmy zajęcia „Bezpieczne kręgi”.

W ten sposób przypomnieliśmy dzieciom zasady zachowania w relacjach międzyludzkich, i wyjaśniliśmy jakie osoby i w jakim celu mogą:
Prosić by dziecko się rozebrało,

Dotykać lub/i prosić o pokazanie miejsc intymnych dziecka.

Zależało nam aby dzieci wiedziały że :

Nikt nie może go dotykać w miejsca intymne

Nikt nie może prosić go o pokazywanie swoich miejsc intymnych

Nikt nie może prosić go, by się rozebrało, bo chce mu zrobić zdjęcia bądź nagrać film gdy jest nagie,

Nikt nie może dotykać swoich miejsc intymnych w jego obecności

Materiały: Państwowa Komisja ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.