Spotkanie z Policją „Oszustwo na wnuczka”

Dorośli pozują do zdjęcia z policjantami

Wielu przestępców wykorzystuje zaufanie, siłę więzi rodzinnych do dokonania wyjątkowo nieetycznego zachowania – oszustwa „na wnuczka”. Osoby starsze, szczególnie podatne na tego rodzaju przestępstwo najczęściej stają się osobami pokrzywdzonymi.
I chodzi tu zarówno o krzywdę materialną, jak i moralną.

Policjanci poszukują wielu rozwiązań, aby dotrzeć z informacją na temat tego rodzaju przestępczości do jak największej rzeszy odbiorców. Służą temu komunikaty, apele medialne, ale również bezpośrednie spotkania ze społeczeństwem.

 W dniu 30 czerwca 2022 funkcjonariusze białostockiej Policji przyszli do nas z taką akcją.

Dorośli pozują do zdjęcia z policjantami