Jan Paweł II

Jan Paweł II

„Na naszej polskiej ziemi przyszedł na świat człowiek,
którego życie okazało się wyjątkowym darem dla Kościoła i całego świata.
Temu człowiekowi było na imię Karol.
Karol Wojtyła.
Od 16 października 1978 roku Karol Wojtyła przybrał nowe imię Jana Pawła II”.

Podopieczni czytają informacje o Papieżu