Spotkanie edukacyjne

Praktykantka opowiada o piramidzie żywienia

Pani Marta wraz z praktykantką zapoznała naszych podopiecznych z prostymi i łatwymi do naśladowania zasadami zdrowego żywienia wg Piramidy Zdrowego Żywienia i aktywności fizycznej dla osób dorosłych.

Bardzo ważne jest zachowanie dobrego stanu zdrowia, aktywności fizycznej oraz społecznej. 

 Zachęcamy do konkretnych aktywności: gimnastyka, spacery, basen, taniec, nordic walking,
ale też gry umysłowe.

Podopieczni słuchają wiadomości o zdrowym żywieniu