Dzień Babci i Dziadka

pocztówka na Dzień Babci i Dziadka

W tym uroczystym Dniu Babci i Dziadka

najserdeczniejsze życzenia 

dobrego zdrowia, pogody ducha,

zaskakujących wrażeń w codziennym dniu

oraz spełnienia marzeń

proszę przyjąć

od Dyrekcji i pracowników 

Dziennego Domu Pomocy Społecznej

w Białymstoku