KAMPANIA 19 DNI

dzieci wykonują plakat

 

 

certyfikat udziału w kampanii 19 dni

 

Naszym marzeniem jest tworzenie świata,

w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży…”

 

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja po DRUGIE we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.

Nasza świetlica włącza się w te działania. Na początku listopada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności.

Przypominamy i uczymy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.