Projekt „Kreatywne prace plastyczne”

praca plastyczna kwiaty

Przyłączamy się do projektu „Kreatywne prace plastyczne”, którego celem jest zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne. Projekt realizowany jest podczas zajęć arteterapii i składa się z 9 zadań, które należy wykonać w ciągu roku. Przewidziana jest jedna praca na miesiąc.

Pierwsze prace już powstały…