„Razem znaczy siła” współpraca z Galerią Arsenał – podsumowanie

dzieci tworzą pracę plastyczną z kartonów

„Razem znaczy siła”, czyli w jedności siła to nazwa cyklu 7 warsztatów, które odbywały się w świetlicy w okresie od 2019 do 2020, a kierowane były przede wszystkim do młodzieży.

„Obecnie młodzież ma niewiele okazji do współpracy. Coraz więcej jest jedynaków. Nauczanie w szkole najczęściej opiera się na indywidualnej pracy ucznia, premiowane są sukcesy jednostek, kładzie się nacisk na rywalizację.
Dlatego istotne jest uświadomienie młodym ludziom, jak ważna jest umiejętność pracy w grupie. Zależy nam, by uczestnicy mogli doświadczyć, czym jest wspólne działanie i zobaczyć, że razem można więcej. Praca zespołowa to więcej niż suma prac indywidualnych. To inna jakość wysiłku. Każdy może włożyć to, co ma najlepszego do zaoferowania, swoje atuty, najsilniejsze strony, a przy okazji wzmocnić swoje słabe punkty. Warunkiem dobrego efektu jest otwarcie się na innych i uznanie, że cel grupy jako całości jest ważniejszy niż własny” – mówi pani Kasia Kida.

Współpraca z Galerią Arsenał i panią Katarzyną Kidą prowadzącą zajęcia, owocowała pracami o różnym poziomie trudności, z wykorzystaniem różnych materiałów a przede wszystkim dotyczyła różnorodnych tematów.

W ramach spotkań gościliśmy wielu znakomitych artystów – Łukasza Radzisza, Agnieszkę Kacprzak – z całego kraju a także mieliśmy możliwość uczestniczenia w wystawach organizowanych przez Galerię Arsenał.

Mamy nadzieję na wznowienie warsztatów po ustaniu pandemii.