OTWARCIE ŚWIETLIC DLA DOROSŁYCH I MOKiT

Podopieczni wykonują prace plastyczne

Szanowni Państwo!
Miło nam poinformować o otwarciu naszych świetlic dla dorosłych na ul. Nowogródzkiej 5/1, Narewskiej 5 i Młodzieżowego Ośrodka Konsultacji i Terapii przy ul. Orla 6 od 30 listopada 2020 roku. Wznawiamy działalność z pełną procedurą bezpieczeństwa w okresie Pandemii COVID-19. Szczegółowe informację pod numerem telefonów:
Świetlica dla dorosłych ul. Nowogródzka 5/1, tel. 85 6750387
Świetlica dla dorosłych ul. Narewska 5, tel.85 6520841
MOKiT- 85 7460623
W świetlicach może przebywać ograniczona liczba osób.
Świetlice dla Dzieci pracują zdalnie,zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.(Dz.U.2020.poz.2091) Do dnia 27 grudnia 2020 r. placówka wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, może realizować swoje zadania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na odległość.
Świetlica dla dzieci ul. Nowogródzka 5/1, tel. 518357405
Świetlica Dziennego Pobytu dla Dzieci przy ul. Barszczańskiej 18, tel. 85 6619493
Do Zobaczenia!