Posiłki na wynos

Szefowa kuchni wydaję posiłek podopiecznemu
Od dnia 24 października 2020 roku do odwołania, posiłki będą wydawane na wynos. Sytuacja spowodowana trwająca na świecie epidemią COVID-19.
Posiłki wydawane są codziennie oprócz niedziel i świąt, w godzinach 11:30 – 15:00 :
przy ul. Nowogródzkiej 5/1,
przy ul. Narewskiej 5,
dowożone są do domów osób obłożnie chorych.
Wpłaty za obiady należy dokonywać do 20 następnego miesiąca – nr konta:
Bank Pekao SA
67 1240 1154 1111 0010 3579 6247.
W tytule przelewu wpisać: imię i nazwisko osoby za którą wnoszona jest opłata i za jaki okres (miesiąc).Dziękujemy!
Szefowa kuchni wydaję posiłek podopiecznemu