Zajęcia plastyczne w świetlicy przy ul. Narewskiej 5

Podopieczni wykonują prace plastyczne

W świetlicy dla dorosłych przy ul. Narewskiej 5 coraz bardziej plastycznie i kolorowo.Podopieczni wykonują prace plastyczne.