Walne Zgromadzenie

dyrektra DDPS i członkowie stowarzyszenia

Przyszedł czas na Walne Zgromadzenie członków stowarzyszenia, na którym Zarząd zaprezentował sprawozdanie merytoryczno – finansowe z działalności za rok 2019. Walne Zgromadzenie miało miejsce w sali na Stadionie Miejskim. Po obradach był czas na ciastko i kawę. Spotkanie uprzyjemniły muzyczne rytmy odegrane na akordeonie przez Pana Ryszarda Arasima.

Serdecznie dziękujemy za piękny występ i wsparcie działalności naszego Stowarzyszenia.