Paczki i uśmiechy dzieci

dzieci na zabawie karnawałowej
I tym razem nie zapomniano o naszych dzieciach…

Z inicjatywy państwa Kariny i Andrzeja Jakubowskich grupa osób obdarowała dzieci prezentami.

Dzięki pomocy Państwa Radka i Gali Gołubowskich, Moniki i Przemka Lisowskich, Piotra Dąbrowskiego, Wojtka Górskiego z firmy Profi oraz Artura Nowaka i Jagiellonii SSA udało się zebrać stos smakołyków i gadżetów. Udało się przygotować około sześćdziesięciu paczek, którymi obdarowane zostały dzieci z obu świetlic Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym.dzieci na zabawie karnawałowej