Zajęcia przyrodniczo – ekologiczne

Raz w tygodniu, we wtorek odbywają się zajęcia przyrodniczo – ekologiczne. Dzieci chętnie w nich uczestniczą. Mają wiele pomysłów i są bardzo kreatywne.