Nasi na spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Filmowego Seniora w Kinie Forum

W ramach ŻUBROFFKI z Uniwersytetu Trzeciego Wieku
podopieczni oglądają w Kinie Forum
krótkometrażowe opowieści
o ludzkich potrzebach, troskach i marzeniach.

Krótkometrażowe filmy: Victoria, Być kimś, Moje stare
wywołały różne opinie.

oglądamy filmy