Bezpieczeństwo podopiecznych

Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych
od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
w ramach rządowego programu wieloletniego
na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”
na lata 2021-2025. Edycja 2023.

zastępca dyrektora wita gości„Przemoc to niemoc.
Powiedz stop przemocy wobec osób starszych”
prezentacja przygotowana przez studentów
Wydziału Nauk o Edukacji 

prezentacja stop przemocyPrzekazanie informacji o organizacjach pomocowych
oraz zasadach korzystania z oferowanych form pomocy.

dbamy o bezpieczeństwo podopiecznychUdział dzielnicowego w spotkaniu z podopiecznymi.

dzielnicowy mówi o bezpieczeństwie dla osób starszychDbamy o komfort psychiczny podopiecznych
oraz o ich bezpieczeństwo.

podopieczni słuchają studentówUdział podopiecznych w dyskusji w czasie spotkania.
dyskusja
Poczęstunek od Fundacji Hagia Marina – ciasta domowej roboty.

słodki poczęstunek

słodki poczęstunek