Ordery na Dzień Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych.
Po 123 latach zaborów nasz kraj odzyskał niepodległość.
W świetlicy odbyły się warsztaty z Galerią Arsenał, które prowadziła Pani Kasia Kida.
Narodowe Święto Niepodległości upamiętniliśmy malując farbami akrylowymi gotowe gipsowe odlewy orderów,
a także rozmawiając o tym ważnym dla wszystkich wydarzeniu.
Dzieci wręczą ordery swoim bliskim, w podziękowaniu za ich dobre serce i wychowanie.