Spotkanie z Panią Wisławą Szymborską

czytamy wiersze

Wisława Szymborska jest patronką roku 2023.
Dlatego dzisiaj, po wielu przygotowaniach,
grupa seniorów przedstawia poezję naszej Noblistki.

Pani czyta wiersz

słuchamy Pani Wice Dyrektor

Pani Bogusia nastrojowo udekorowała świetlicę
w jesienne kwiaty i gałązki bluszczu. 

spotkanie prowadzą pani Wice Dyrektor Urszula i Pani Bogusia

Wybrane wiersze Pani Wisławy Szymborskiej uświadamiają nam
jak istotny w życiu człowieka może być każdy moment,
chwila, które przemijają i nie wrócą.

Podoba nam się ironia z jaką mówi o skomplikowanej
naturze człowieka i to jakim szacunkiem
obdarza otaczającą naturę, świat. 

słuchamy wierszy

Na zakończenie, przy dobrym cieście,
rozmawiamy o wszystkim i niczym.

O poezji i codziennych sprawach.