Zwiedzamy Supraśl

Supraśl

Spacer po bulwarach im. Wiktora Wołkowa

spacer

Gimnastyka pod chmurką

gimnastyka

gimnastyka

spacer

Przed Muzeum Ikon

przed Muzeum Ikon