Podsumowanie projektu – Warsztaty „Boso na łące” – tworzymy kosmetyki ziołami pachnące.

Zapraszamy na fotorelację ze spotkania dzieci i seniorów,
które odbyło się w ramach podsumowania projektu
Warsztaty „Boso na łące”
– tworzymy kosmetyki ziołami pachnące.
Konkurs nr IL1/2023 na wsparcie inicjatyw lokalnych.
Projekt dofinansowany ze środków Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO
na lata 2021-2030.
Spotkanie poprojektowe seniorów i dzieci,
utrzymane było w tematyce eko, dotyczyło recyklingu,
segregacji i dobrych praktykach ekologicznych.
Było merytorycznie i praktycznie.
podsumowania projektu Warsztaty "Boso na łące" podsumowania projektu Warsztaty "Boso na łące" podsumowania projektu Warsztaty "Boso na łące" podsumowania projektu Warsztaty "Boso na łące" podsumowania projektu Warsztaty "Boso na łące" podsumowania projektu Warsztaty "Boso na łące" podsumowania projektu Warsztaty "Boso na łące" podsumowania projektu Warsztaty "Boso na łące" podsumowania projektu Warsztaty "Boso na łące" podsumowania projektu Warsztaty "Boso na łące" podsumowania projektu Warsztaty "Boso na łące"