Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku. Świętowany jest na całym świecie.

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.

Jak co roku organizatorzy DBI zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne do zaangażowania poprzez organizację lokalnych inicjatyw.

W świetlicy również spotkaliśmy się, w celu zwrócenia uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Przypomnieliśmy najważniejsze zasady bezpiecznego korzystania z sieci, pojęcie cyberprzemocy, uświadomiliśmy dzieciom i młodzieży, że internet poza wieloma korzyściami niesie ze sobą jednocześnie wiele zagrożeń.