Wspólne kolędowanie osób dorosłych z młodzieżą

Z okresem Bożego Narodzenia wiąże się wiele ciekawych zwyczajów i tradycji.
A jedną z nich jest wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek.

Do wspólnego kolędowania zaprosiliśmy młodzież
z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6 w Białymstoku. 

W uroczystym śpiewaniu wzięli udział opiekunowie oraz podopieczni świetlic

Dziennego Domu Pomocy Społecznej. 

Podopieczni z młodzieżą z ZSP Nr 6 w Białymstoku śpiewają kolędy

Z okazji zbliżającego się święta Babci i Dziadka Pani Barbara
(wychowawca kl. 8c) przekazała podopiecznym
piękne życzenia oraz pocztówki własnoręcznie zrobione przez dzieci.

Wychowawca klasy składa życzenia

Wspólne zdjęcie podopiecznych z młodzieżą

Wspólne zdjęcie podopiecznych z młodzieżą