Ferie

dzieci skaczą na trampolinie

Stowarzyszenie Pokolenia Razem swoimi działaniami odpowiada na potrzeby podopiecznych.

Ferie to czas odpoczynku i zabawy. Stowarzyszenie sfinansowało wyjście dzieci i młodzieży do Strefy Wysokich Lotów.