Współpraca z Galerią Arsenał

instruktor i wychowawcy podczas warsztatów

Współpraca Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku z Galerią Arsenał zaowocowała powstaniem projektu pn. „WYMIENNIK – natura, sztuka, edukacja” .

Projekt obejmował m.in. warsztaty taneczne dla wychowawców i pracowników Świetlicy Dziennego Pobytu dla Dzieci pn. „IMSPACE ekspresja cielesna”.

IMSPACE jest zbiorem narzędzi i technik aktorskich, tanecznych, reżyserskich i choreograficznych popartych wiedzą z wielu dziedzin (m in. antropologii sztuk widowiskowych, wiedzy o kulturze i religiach, filozofii).

IMSPACE to uzupełnienie kultury w wirtualnej obecności. Nowe technologie skierowane są głównie do zmysłu wzroku. Działania mają na celu pobudzenie wielozmysłowej percepcji i wielozmysłowej obecności w świecie.

W ramach działań projektowych dzieci ze świetlicy otrzymały książeczkę edukacyjną „WYMIENNIK”. wychowawcy świetlicy podczas warsztatów chłopiec z książeczką edukacyjną