Zaproszenie do zespołu śpiewaczego

Zapraszamy Seniorów z Białegostoku do zespołu śpiewaczego „Markowe Dziewczyny”, który powstał przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku.