Gry dla podopiecznych

Dyrektor DDPS wręcza gry, obok Dyrektor, Prezes Stowarzyszenia Pokolenia Razem

22 grudnia Pani Anna Ćwik Dyrektor oddziału BNP Paribas Bank Polska Białystok ul. Sienkiewicza 3, przekazała na ręce naszej Pani prezes Agnieszki Sołbut i wiceprezes Ewy Bogdan gry dydaktyczne, z których będą korzystać podopieczni Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku.

Pani Dyrektor DDPS Anna Legus złożyła podziękowania i słowa uznania za wsparcie.

Składamy wraz z Dyrekcją DDPS słowa uznania Państwu Joannie i Leszkowi Talipskim właścicielom Pomysłowej Kredki za dotychczasową współpracę i pomoc w zorganizowaniu dzisiejszego dnia z grami dydaktycznymi.